Blog

Konflikt w pracy: Dlaczego nie powinieneś go unikać?

26.04.2024
Spis treści:
 1. Budowanie relacji i pierwsze wrażenie.
 2. Jak funkcję ma konflikt w rozwoju zespołów?
 3. Od miesiąca miodowego do pierwszego konfliktu.
 4. Konflikt jako mechanizm kształtowania zasad.
 5. Podsumowanie

 

Budowanie relacji i pierwsze wrażenie.

Pracując warsztatowo, często spotykamy się z przekonaniem, że konfliktów w pracy należy unikać. Dobra atmosfera w pracy oznacza, że wszystko przebiega harmonijnie, bez napięć. Aczkolwiek badacze (np. Tuckman i Jensen) i praktycy (Lencioni), wskazują, że konflikt jest niezbędnym elementem rozwoju zdrowych zespołów.

 

Jaką funkcję ma konflikt w rozwoju zespołów?

Na początku powołania zespołu ludzie zachowują się podobnie, jak w życiu. Chcą być lubiani. Dlatego są mili inni dla innych. Bardziej mili niż normalnie. Zależy im na pozyskaniu sympatii. Inni mają podobnie – chcą się sprzedać od jak najlepszej strony. To właśnie od osób, które zaczęły tworzyć zespoły (w ramach nowych projektów, czy nowo powołanych działów), można usłyszeć stwierdzenia „Jacy oni są tam wszyscy mili, zupełnie inaczej niż w mojej starej pracy”. Miesiąc miodowy trwa.

miesiac miodowy

 

Od miesiąca miodowego do pierwszego konfliktu.

Z czasem zaczynamy dostrzegać, że do niektórych nam bliżej, a do niektórych dalej. Oczywiście chętniej i częściej (!) przebywamy w gronie osób, których lepiej znamy i przy których lepiej się czujemy. Zaczynają tworzyć się podgrupy. Miesiąc miodowy powoli mija, a pracy jest coraz więcej. Zaczynają się naciski na realizację zadań,  pierwsze niedopowiedzenia, pierwsze tarcia pomiędzy osobami i podgrupami. Co ciekawe, jeśli w ramach naszej małej grupy mamy podobne obserwacje co do pracy i co do innych osób to jest to czynnik, który łączy nas jeszcze bardziej, w myśl zasady nic tak nie łączy jak wspólny wróg…

Konflikt jako mechanizm kształtowania zasad.

Im więcej presji, czy to zewnętrznej, czy to wytwarzanej przez sam zespół, tym konflikt staje się bardziej wyraźny.

O co naprawdę chodzi w konflikcie?

 1. Zasady „jak pracujemy”. Dzięki tarciom, jak w ogniu kowalskiego warsztatu wykuwają się zasady, według których ze sobą współpracujemy. Może tu chodzić o terminowość realizacji zadań. Najczęstszy zarzut, to realizacja swojego kawałka zadania na ostatnią chwilę.
 2. Moja rola w zespole. Inaczej mówiąc toczy się też potyczka o moje miejsce w hierarchii. Czy będę widziany jako ekspert, czy jako formalny lub nieformalny lider. Czy być może mam działanie harmonizujące dla zespołu. Czyli łagodzę konflikty i ukierunkowuję energię w pożądanym kierunku.
 3. Szacunek. Jako ekspert, jako lider, jako kolega.

 

Podsumowanie

Konflikty są nieuniknionym elementem pracy zespołowej, ale ich obecność nie musi być postrzegana wyłącznie negatywnie. Praktycy zgadzają się, że zdrowe konflikty mogą służyć jako katalizatory dla rozwoju i efektywności zespołów. W początkowych fazach kształtowania się zespołu członkowie mogą starać się prezentować w jak najlepszym świetle, co prowadzi do tzw. miesiąca miodowego. Jednak z czasem naturalne różnice w osobowościach, podejściach do pracy czy oczekiwaniach zaczynają generować konflikty. Te zmagania, choć potencjalnie stresujące, są niezbędne do wypracowania jasnych zasad współpracy, ustalenia ról w zespole oraz budowania wzajemnego szacunku. Przechodzenie przez konflikty może wzmocnić zespół, zwiększając jego wydajność.

Dlatego kluczowe jest, aby menedżerowie i członkowie zespołu potrafili skutecznie zarządzać konfliktami, przekształcając je w narzędzie wspierające rozwój organizacji. Zespoły, które przejdą przez konflikty i wypracują powyższe składowe mają szanse stworzyć zespół o wysokiej wydajności.

 

Autor artykułu:

Krzysztof Bobiński 

trener biznesu, praktyk


  Zamów konsultacje


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
  Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.