Efektywny konflikt

Konflikt a kłótnia

Warsztaty dla zespołów z zakresu efektywnego wykorzystania konfliktu. Czy masz do czynienia z konfliktem czy kłótnią? W zespole zdominowanym obawą przed wystąpieniem konfliktu, podjęcie decyzji należy do działań odkładanych na jak najbardziej odległe terminy. Konsekwencją takiego podejścia jest zastój i blokada w dalszym rozwoju zespołu, który nie przejdzie do fazy największej produktywności. Konflikt stanowi naturalny etap rozwoju każdego zespołu. Warunkiem do tego, aby konflikt był konstruktywny i przynosił efekty wzmacniające zespół, jest zaufanie i traktowanie go jako platformy starcia idei i rozwiązań, tak, aby w efekcie wybrać jak najlepszą opcję.

Konflikt pożądany

Konflikt pożądany to taki, który jest angażujący, a zdanie każdego z jego uczestników jest wysłuchane.

W opozycji do konfliktu pożądanego znajduje się konflikt destrukcyjny, kłótnia. Wiążą się one z brakiem zaufania i atakami personalnymi, w konsekwencji czego rodzą nieprzyjemne i demotywujące emocje. Z tego powodu jednym z głównych zadań lidera jest dbanie o poziom zaufania.


Jak to działa?

Poznaj schemat naszego działania.

Dowiedz się więcej

    Zamów konsultacje


    Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
    Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.