Narzędzia

Diagnoza Insight Discovery

Jak zarządzać zróżnicowanym zespołem?

Zamów diagnozę

 

 

Diagnoza Insight Discovery – dlaczego warto wykonać ?

 

 

 

Zastosowania Insights Discovery

 

 • Jeśli w zespole występują konflikty personalne i brak zaufania.
 • Jeśli chcesz stosować styl zarządzania i motywowania dopasowany do twoich pracowników.
 • Jeśli chcesz lepiej zrozumieć potrzeby twoich klientów i na nie odpowiadać?
 • Jeśli chcesz świadomie budować zespoł i umacniać wzajeme relacje między ludźmi.
 • Jeśli zależy Ci na skutecznej komunikacji w twojej organizacji.

 

Testy osobowości pozwalają na lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań. Pozornie wydaje się, że przecież to nie ma sensu, bo kogo jak kogo, ale człowiek siebie zna. To niestety jednak złudzenie, poznać i zrozumieć siebie to bardzo trudne zadanie, ponieważ mamy mechanizmy, które ten proces zakłócają. Jeden z nich to racjonalizacja.

Dobry test osobowości, a taki jest właśnie Insights, nie tylko dostarcza wiedzy na temat mocnych stron, słabości, predyspozycji do określonych działań, ale wyjaśnia mechanizmy działania osobowości. Dostarcza też informacji jak rozumieć innych ludzi i ich sposób działania i motywacje.

 

Czym jest Insights?

 

Insights Discovery to model opisujący indywidualny styl funkcjonowania, daje wiedzę o czynnikach motywujących, obszarach rozwoju osobistego, o naszych postawach i przekonaniach, które przekładają się na relacje z innymi oraz na nasz osobisty sukces. Wypełnienie Kwestionariusza to tylko około 15-20 minut i jest poufne.

Przeprowadzenie testu Insights Discovery może przynieść wiele korzyści, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Test pomaga zidentyfikować indywidualne preferencje i style zachowań, co pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych ludzi. Dzięki temu można lepiej komunikować się z innymi, rozwiązywać konflikty oraz budować bardziej efektywne zespoły pracy. Test Insights Discovery może również pomóc w rozwoju kariery poprzez identyfikację mocnych stron i obszarów do poprawy.

 

Bezpośrednie korzyści z Insights

 

 • Lepsze zrozumienie siebie i swoich zachowań – dlaczego reagujesz na określone sytuacje w określony sposób,
 • Lepsze poznanie innych ludzi i zrozumienie ich zachowań;
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i słabości;
 • Identyfikacja predyspozycji do określonych działań;
 • Umożliwienie lepszego dopasowania do pracy lub ścieżki kariery;
 • Umożliwienie pracy nad swoimi słabościami i rozwijanie swoich mocnych stron;
 • Dostarczenie narzędzi do budowania relacji i efektywnej komunikacji;
 • Jak dokonywać lepszych wyborów i mieć w życiu więcej dobrych emocji.

 

 

W zależności od potrzeb w oparciu o badanie można przygotować raport rozszerzony, który poza częścią na temat „jak ze sobą rozmawiać” będzie zawierać informacje i konkretne, spersonalizowane wskazówki na temat:

 • Zarządzania (idealne otoczenie pracy, metody zarządzania oraz metody motywacji)
 • Skutecznej sprzedaży/perswazji (styl sprzedaży, mocne i słabe strony w kluczowych fazach procesu sprzedaży)
 • Rozwoju osobistego (cele i wyzwania, zarządzanie czasem, kreatywność, style uczenia się, pytania rekrutacyjne)

 

 

Profil Efektywności Zespołu™

 

Profil Efektywności Zespołu™ składa się z czterech filarów: Procesu, Klimatu, Synchronizacji i Koncentracji i pozwala dokładnie zdiagnozować zespół, pokazuje mocne strony zespołu oraz gdzie szukać ewentualnych blokad w działaniu i rozwoju zespołu. Profil zawiera informacje o tym, jak członkowie Twojego zespołu postrzegają siebie jako zespół oraz jak oceniają swoją zespołową efektywność.

Dla lidera i członków zespołu Profil jest mapą, która konkretnie pomaga znaleźć bariery efektywności, oraz podpowiada co zrobić, żeby zespół działał efektywnie, w dobrej atmosferze, ponieważ bada aż 32 ważne wskaźniki.

Profil Efektywności Zespołu Insights Navigator™ może być przygotowany w dwóch wersjach:

 • Personalnie, dla każdego z członków zespołu, z uwzględnieniem indywidualnej oceny zespołu w każdym z 32 elementów versus wyniki średnie zespołu.
 • Ogólnie, z uwzględnieniem wyłącznie wyników uśrednionych i największych odchyleń od średnich.

 

 

Insights Discovery jest narzędziem, które poprzez zrozumienie indywidualnych stylów zachowań i preferencji, umożliwia budowanie bardziej efektywnych i harmonijnych zespołów, lepszą komunikację i rozwój zarówno na polu zawodowym, jak i osobistym.

 

 

 

 

  Zamów konsultacje


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
  Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.