Blog

Skuteczna komunikacja w zespole. Co to znaczy?

08.05.2024

Spis treści

 1. Wstęp
 2. Aktywne słuchanie, a komunikacja w zespole
 3. Dostosowanie stylu komunikacji do odbiorcy
 4. Budowanie relacji – jej znaczenie w komunikacji
 5. Dawanie i odbieranie informacji zwrotnej
 6. Jak pewność siebie wpływa na komunikację?
 7. Szacunek

 

Umiejętności komunikacyjne pozwalają zrozumieć innych i być przez nich rozumianym. To właśnie komunikacja i możliwa za jej sprawą współpraca, kooperacja dała naszemu gatunkowi przewagę. Komunikacja jest jak  oddychanie. Ponieważ każdy to robi, więc wydaje się, że jest to bardzo proste, a kiedy nie działa „oczywistym” jest, że powodem jest ktoś inny, to on jest winny, bo przecież ja potrafię się, komunikować. Prawdziwa i naprawdę efektywna komunikacja to coś więcej niż przekazywanie informacji, to rodzaj połączenia, które musi działać dwukierunkowo.

Czym są umiejętności komunikacyjne? Umiejętności komunikacyjne to zdolności, utrzymywania tego połączenia, dbania o jego jakość. To o czym zapominamy, albo nie chcemy pamiętać, to aspekt relacyjny. Koncertujemy się zwykle, lepiej bądź gorzej na treści, zostawiając inne aspekty samym sobie.

Aktywne słuchanie, a komunikacja w zespole

Aktywne słuchanie oznacza uważne skupienie się na osobie mówiącej do ciebie. Osoby, które są aktywnymi słuchaczami, cieszą się uznaniem współpracowników z powodu uwagi i szacunku. Choć może się to wydawać proste, jest to umiejętność, która może być trudna do rozwijania i poprawiania. Możesz być aktywnym słuchaczem, koncentrując się na mówcy, unikając rozpraszaczy, takich jak telefony komórkowe, laptopy czy inne projekty oraz przygotowując pytania, komentarze lub pomysły, aby odpowiedzieć w przemyślany sposób. Ta koncentracja jest też komunikatem, który wysyłasz rozmówcy, kiedy to robisz Twój rozmówca czuje się ważny.

Aktywni słuchacze są cenieni przez współpracowników za uwagę i szacunek.

Dostosowywanie stylu komunikacji do odbiorcy

Różne style komunikacji są odpowiednie w stosunku do różnych osób. Aby najlepiej wykorzystać swoje umiejętności komunikacyjne, ważna jest świadomość, że rozmówca może mieć inny styl komunikacji niż Twój. Mówiąc metaforycznie używa innego języka. Styl komunikacji to kwestia indywidualna, która wiąże się z charakterem, osobowością i potrzebami danego człowieka. Bardzo pomoce tutaj może być zbadanie stylu za pomocą jednego z dostępnych na rynku narzędzi, na przykład Insights Discovery™. To sprawdzone i łatwe do zastosowania narzędzie służące do rozwijania pracowników, budowania efektywnych zespołów, relacji biznesowych i osobistych. Insights Discovery opiera się na pracy Carla Gustava Junga.

Test Insights Discovery™ pomaga zidentyfikować indywidualne preferencje i style zachowań, co pozwala na lepsze zrozumienie siebie i innych ludzi.

Budowanie relacji – jej znaczenie w komunikacji

Efektywna komunikacja i dobra atmosfera idą w parze. Okazywanie życzliwości jest smarem w budowaniu relacji, sprzyja w tworzeniu klimatu zaufania i zrozumienia. Kiedy współpracujesz z innymi, podchodź do drugiego człowieka z pozytywnym nastawieniem, zachowaj otwarty umysł i zadawaj pytania, aby pomóc ci zrozumieć punkt widzenia innych osób. Małe gesty, takie jak pytanie kogoś, jak się miewa, uśmiechanie się podczas rozmowy czy chwalenie za dobrze wykonaną pracę, mogą pomóc ci zbudować produktywne relacje.

Budowanie zaufania i szacunku wpływa na lepszą wydajność i atmosferę w miejscu pracy.

Dawanie i odbieranie informacji zwrotnej

Informacja zwrotna (feedback) jest warunkiem utrzymania skuteczności komunikacji, ponieważ umożliwia konieczne korekty zachowania. Sposób i umiejętność przekazywania informacji zwrotnych ma zasadnicze znaczenie dla skuteczności tego procesu. Organizacje, w których pracownicy stosują informację zwrotną to takie, gdzie działa kultura feedbacku. Osoba o wysokich umiejętnościach komunikacyjnych, a szerzej interpersonalnych potrafi przyjąć informację zwrotną, nawet kiedy jest krytyczna. Taka osoba nie unika też przekazywania takich informacji innym. Umiejętność dawania i przyjmowania feedbacku wiąże się mocno z poziomem zaufania między ludźmi. Natomiast zaufanie jest ważniejsze nawet niż sama umiejętność prawidłowego udzielania informacji zwrotnych, ponieważ pomaga poczytywanie odczytywać intencje nadawcy. Dlatego wspomniane wyżej budowanie relacji jest też inwestycją w kulturę feedbacku, a więc dodatkowo w skuteczność komunikacji.

Jak pewność siebie wpływa na komunikację?

W miejscu pracy ludzie są bardziej skłonni odpowiedzieć pozytywnie i poprzeć pomysły, które są prezentowane pewnie. Z logicznego punktu widzenia wartość pomysłu nie zależy od sposobu jego przekazania, ale w samym procesie komunikacji ten czynnik ma ogromne znaczenie. To jak jesteśmy odbierani pod względem pewności siebie wynika z osobowości i indywidualnego stylu komunikacji (patrz Insights Discovery). Jednak dobra wiadomość jest taka, że mamy bardzo duży wpływ na to jak będziemy obierani. Ponieważ można traktować pewność siebie jako umiejętność i jaka taką trenować. Badania wskazują, że pewność siebie może być związana z inteligencją emocjonalną, którą również można i warto rozwijać, ponieważ bezpośrednio przekłada się na efektywność działania. Siła działania inteligencji emocjonalnej leży w trafnym odczytywaniu stanów emocjonalnych tak własnych, jak i innych ludzi. Ta umiejętność komunikacyjna jest ważna zarówno w pracy zespołowej, jak i w sytuacjach jeden na jeden. Na przykład, jeśli ktoś wyraża gniew lub frustrację, empatia może pomóc ci uznać i rozładować jego emocje. Umiejętność zrozumienia, kiedy ktoś czuje się pozytywny i pełen entuzjazmu, może pomóc ci zyskać wsparcie dla twoich pomysłów i projektów.

Pewność siebie ułatwia jasne i zdecydowane wyrażanie myśli oraz otwartość na interakcje, co znacząco poprawia jakość komunikacji.

Szacunek

W zespole lub grupie pozwolenie innym na mówienie bez przerywania jest uważane za niezbędną umiejętność komunikacyjną. Kluczowym aspektem szacunku jest wiedza, kiedy rozpocząć komunikację i odpowiedzieć, a kiedy się wstrzymać. Pomaga tu rozumienie wskazówek niewerbalnych. Duża część komunikacji zachodzi poprzez wskazówki niewerbalne, takie jak język ciała, mimika i kontakt wzrokowy. Słuchając kogoś, powinieneś zwracać uwagę nie tylko na to, co mówią, ale także na ich język ciała. Powinieneś być świadomy swojego języka ciała podczas komunikowania się, aby upewnić się, że wysyłasz odpowiednie sygnały do innych.

Świadomość własnego języka ciała są kluczowe dla efektywnej i szanującej komunikacji.

 

Autor artykułu:

Dariusz Wawrzeniecki

psycholog, absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego


  Zamów konsultacje


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
  Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.