Blog

Konflikt w organizacji.  Czym jest?

19.05.2024

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Morton Deutsch – pionier w dziedzinie rozwiązywania konfliktów
 3. Z czego wynika konflikt w organizacji
 4. Warsztaty – efektywny konflikt
 5. Podsumowanie

 

Przede wszystkim warto wspomnieć, że samo słowo konflikt bardzo źle się kojarzy. Według uczestników naszych szkoleń ma negatywny wydźwięk. Dlatego na naszych warsztatach używamy często łagodniejszych synonimów: tarcia, dyskusja, napięcia.

1. Morton Deutsch – pionier w dziedzinie rozwiązywania konfliktów

 

Najbliższa nam definicja konfliktu została sformułowana przez Mortona Deutscha

 

definicja konfliktu

Z definicji Deutscha wynika, że strony muszą być od siebie zależne. Jeżeli jedna ze stron jest całkowicie zależna od drugiej to mamy do czynienia z dominacją, czyli zależnością asymetryczną.

 

2. Z czego wynika konflikt w organizacji?

 

Bardzo istotne w sytuacji konfliktu jest to, że konflikt nie musi być rzeczywisty, wystarczy że jedna strona „widzi” sytuację, jako sporną.

W pracy częstymi źródłami konfliktów są:

 1. Konflikt interesów występujący naturalnie pomiędzy działami. Na przykład Dział Zakupów może dążyć do obniżenia kosztów zakupu surowców lub komponentów poprzez wybór tańszych dostawców lub negocjowanie niższych cen. Natomiast Dział Kontroli Jakości będzie starał się zapewnić, że zakupione surowce lub komponenty spełniają określone standardy jakościowe, aby uniknąć wad w produkcie końcowym. Innym typowym przykładem jest Dział Sprzedaży i Dział produkcji. Dział Sprzedaży duży do jak największej indywidualizacji produktu, a Dział Produkcji najchętniej produkowałby jeden wyrób, tak by nie przezbrajać maszyn.
 2. Konflikt wynikający z niedookreślonych ról. Jeżeli zakresy obowiązków nie są doprecyzowane, to w przypadku niektórych zadań, nie wiadomo, kto powinien się tym zająć. Pomiędzy „zainteresowanymi pracownikami” może dojść do tarć, bo wiadomo „zrobisz coś raz sam z siebie, a stanie się to Twoim obowiązkiem”.

 

dwie osoby rozmawiają o konflikcie

 

3. Warsztaty – efektywny konflikt

 

Warsztaty Team Partners oferują praktyczne narzędzia i techniki łagodzenia konfliktów, co pozwala na efektywniejsze zarządzanie napięciami w zespole. Dzięki naszym metodom uczestnicy warsztatów uczą się rozpoznawać przyczyny konfliktów oraz skutecznie je rozwiązywać. To prowadzi do poprawy komunikacji i współpracy, co przekłada się na lepsze wyniki i relacje w pracy.

 

warsztaty Team Partners

 

4.Podsumowanie

 

Konflikt, zgodnie z definicją Mortona Deutscha, występuje, gdy co najmniej dwie wzajemnie zależne strony dostrzegają niemożliwą do pogodzenia różnicę interesów i podejmują działania zmierzające do zmiany sytuacji. W pracy najczęstszymi przyczynami konfliktów są różnice interesów między działami oraz niejasno określone role pracowników. Konflikt interesów może wystąpić między działami. Niejasność obowiązków może prowadzić do tarć między pracownikami, gdy nie wiadomo, kto powinien zająć się danym zadaniem.

Konflikty nie zawsze muszą być postrzegane jako problem. Mogą stanowić okazję do nauki, wzrostu i poprawy relacji. Ważne jest rozróżnienie między różnymi rodzajami konfliktów,  ponieważ każdy z nich wymaga innego podejścia. Wczesne rozpoznanie przyczyny konfliktu i interwencja mogą zapobiec eskalacji problemów.

 

rozwiązany konflikt w organizacji

 

Autor artykułu:

Krzysztof Bobiński 

trener biznesu, praktyk

 

Krzysiek Bobiński


  Zamów konsultacje


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
  Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.