2. Dodatkowa diagnoza/weryfikacja hipotez

W sytuacjach, w których wymagane jest dodatkowe zebranie informacji, sięgamy po pomocnicze działania i mierzymy obecny poziom problemu. Dzięki temu weryfikujemy postawione w pierwszym etapie hipotezy. Aby mieć pewność skuteczności działania, sięgamy po licencjonowane narzędzia, m.in.:

Synergia™

 • Bada zaangażowanie ludzi w cele
 • Prognozuje szanse realizacji celów
 • Moderuje dialog strategiczny

Task Navigator

 • Aktualizuje zakresy zadań pracowników
 • Moderuje ocenę realizacji zadań metodą 360°
 • Optymalizuje efektywność pracy ludzi i zespołów

Competence Navigator

 • Moderuje diagnozę kompetencyjną 360°
 • Sprawdza, czy kompetencje ludzi służą firmie
 • Ukierunkowuje coaching kompetencyjny

Delight Index

 • Bada poziom satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa
 • Pokazuje organizację oczami pracowników
 • Diagnozuje środowisko rozwoju ludzi

  Zamów konsultacje


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
  Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.