Blog

Klucz do skutecznej komunikacji w organizacji

31.05.2024

Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Poszanowanie różnorodności
 3. Nie, nie mamy problemów z komunikacją wewnętrzną, bo działa u nas intranet
 4. Szkolenia miękkie
 5. Szkolenia twarde
 6. Komunikacja świadoma w organizacji
 7. Elastyczność i adaptacja
 8. Podsumowanie

 

Nie ma jednego, uniwersalnego rozwiązania na problemy komunikacyjne – każda organizacja jest unikalna i wymaga indywidualnego podejścia. Skupienie się na opracowaniu spersonalizowanych strategii komunikacyjnych, dostosowanych do specyfiki firmy, jej rozmiaru, branży i kultury, jest ważne. Komunikacja w organizacji wymaga nie tylko tego podejścia, ale także zrozumienia dynamicznego krajobrazu wewnętrznego, co pozwala na stworzenie skutecznych rozwiązań odpowiadających na realne potrzeby zespołu i wspierających osiągnięcie biznesowych celów. Najmocniejszym i zarazem najsłabszym ogniwem jest tu nadal człowiek, zwany czasem żartobliwie „czynnikiem białkowym”.

Poszanowanie różnorodności

Współczesne miejsce pracy jest mozaiką różnych osobowości, stylów pracy i doświadczeń. Wrażliwość na te różnice i umiejętność dostosowania komunikacji w organizacji w odpowiedni sposób, tak aby dotrzeć do każdego i zrozumieć jego punkt widzenia, jest istotna. Różnorodność nie musi być przeszkodą, ale może stanowić wielką siłę napędową innowacji i kreatywności w organizacji. Konieczna w tym celu jest głęboka świadomość różnic i potrzeb indywidualnych oraz umiejętność zmiany czy przyjęcia innej perspektywy.

Obrazek przedstawia różnorodność ludzką.

 

Nie, nie mamy problemów z komunikacją wewnętrzną, bo działa u nas intranet

Komunikacja bywa identyfikowana z przekazywaniem informacji, można nawet powiedzieć, bywa mylona z przekazywaniem informacji. To tylko początek procesu, ponieważ komunikacja w organizacji to nie tylko informowanie o zmianach czy nowym projekcie. To tworzenie przestrzeni do dialogu, gdzie pracownik może wyrazić swoje opinie i poczucie przynależności. Inwestowanie w narzędzia komunikacji wewnętrznej, takie jak intranet, newslettery, regularne spotkania zespołowe oraz niestandardowe inicjatywy typu „dzień otwartych drzwi”, to świetne narzędzia, pomagające budować zaangażowanie i spójność wewnątrz firmy, ale nie można ich mylić z istotą komunikacji, czyli dialogiem.

Obrazek ukazuje skuteczność użycia Internetu w komunikacji

Szkolenia miękkie

Inwestowanie w rozwój kompetencji pracowników to kluczowy element w budowaniu silnej i efektywnej komunikacji w organizacji. Niestety dla części ludzi, szkolenie z komunikacji kojarzy się nie zawsze pozytywnie. Częściowo wynika to z niezręcznie przetłumaczonej kalki językowej z angielskiego, gdzie soft skills przetłumaczono jako umiejętności miękkie, czyli po polsku, w domyśle „niejakie”. Dodatkowo w opozycji są tak zwane szkolenia twarde. Skojarzenie jest proste, twarde, czyli mierzalne, miękkie – pitu, pitu. Tak nie jest. Soft skills dotyczy obszaru skupionego się na rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, w tym komunikacyjnych. Może obejmować takie tematy jak rozwiązywanie konfliktów, przywództwo, wystąpienia publiczne i budowanie zespołu.

 obrazek ukazuje szkolenie miekkie.

Szkolenia twarde

Nie można zarządzać tym, czego nie można zmierzyć. Komunikacja w organizacji z tej perspektywy jest praktyczną umiejętnością, którą można mierzyć zarówno z perspektywy efektów, jak i samego procesu. Efektywną komunikację da się opisać jako mierzalny proces z punktami kontrolnymi. Wprowadzenie systemu śledzenia wyników komunikacji pozwala na ocenę jej skuteczności i jest podstawą do dalszych usprawnień. Narzędzia analityczne, ankiety satysfakcji klienta czy wewnętrzne badania zaangażowania pracowników to przykłady metod pozwalających na zebranie wartościowych danych.

Obrazek ukazuje szkolenie twarde

Komunikacja świadoma w komunikacji

Jest takie powiedzenie „mówi co wie, ale nie wie co mówi”, oddaje ono bardzo dobrze sens i wagę bycia świadomym uczestnikiem komunikacji w organizacji. Paul Watzlawick, genialny badacz komunikacji, zauważył, że wszystko jest komunikatem, zarówno odpowiedź, jak i jej brak. Tak samo nasze zachowanie, ponieważ komunikacja to nie tylko słowa. Chodzi o to, aby być świadomym, jak dany komunikat może być odebrany przez odbiorcę.

świadoma komunikacja

Elastyczność i adaptacja

Świat się zmienia, a z nim wiele czynników wpływających na sposób, w jaki komunikujemy się w miejscu pracy. Globalizacja, zdalna praca, zmiany pokoleniowe – to wszystko ma duży wpływ na wymogi komunikacyjne. Firmy, które wykazują elastyczność w swoich komunikacjach, adaptując się do nowych warunków, stają się bardziej odporne i konkurencyjne. Dotyczy to również, a może przede wszystkim nas, ludzi.

www.teampartners.pl

Podsumowując

Zgłębianie przyczyn problemów z komunikacją w organizacji to złożony proces, który wymaga czasu, uwagi i chęci zrozumienia. Prawdziwa metamorfoza komunikacyjna następuje nie przez pojedyncze szkolenia, ale przez długoterminowe zaangażowanie we wszystkich aspektach organizacji. Komunikacja w organizacji jest żywym organizmem – wymaga ciągłego rozwoju i pielęgnacji, by przetrwać i kwitnąć w dynamicznym świecie biznesowym. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie praktycznego podejścia, które uwzględnia wszystkie elementy systemu organizacyjnego i nie przestaje się rozwijać wraz z nim.

 

Autor artykułu:

Dariusz Wawrzeniecki

 

 


  Zamów konsultacje


  Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (dalej jako „RODO”), oświadczam, że:
  Administratorem danych osobowych jest Teampartners Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Teampartners dostępne są na podstronie Polityka Prywatności.